Nová Zelená úsporám

Dotace pro vaše lepší bydlení

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.

  • Zateplení
  • Výměna oken
  • Podzemní akumulační nádrže na dešťovou vodu
  • Ohřev vody

O programu

Jádrem programu Nová zelená úsporám ( včetně Nová zelená úsporám LIGHT) je snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Stále vyšší důraz je ale kladen na využití obnovitelných zdrojů energie. Základní portfolio podpory doplňují opatření, jejichž cílem je připravit objekty na probíhající změnu klimatu a motivovat veřejnost